Energoefektīva ēka


Rīgas Industriālajā Parkā atrodas energoefektīva biroju ēka, kas nodota ekspluatācijā 2012. gada rudenī. Tā ir viena no pirmajām sabiedriskajām celtnēm Latvijā, kurā izmantoti risinājumi, materiāli un tehnoloģijas, kas nodrošina zemu enerģijas patēriņu tās ekspluatācijas laikā. Plašāka informācija par ēkas būvniecībā izmantotajām tehnoloģijām aprakstīta Latvijas Architektūras 2012. gada februāra/marta numurā, kā arī žurnāla Latvijas būvniecība 2012.gada maija/jūnija numurā.


Energoefektīvā biroju ēka atrodas Rīgas Industriālā Parka ziemeļu daļā pie Dzelzavas ielas iebrauktuves un kopumā ir jau desmitā no šeit realizētajām ēkām. Jau ēkas projekta izstrādes stadijā, balstoties gan uz arhitekta ierosinājumu, gan vispārējo enerģijas taupīšanas tematikas aktualitāti, tika nolemts izvirzīt augstus enerģijas taupības kritērijus. Iespēja būtiski samazināt ekspluatācijas izmaksas, vides piesārņojumu un iegūt neatkarību no fosilajiem energoresursiem ir vērā ņemami šī projekta ilgtermiņa ieguvumi.

Sākotnējās izmaksas būvniecībā ir nedaudz lielākas nekā parastai ēkai, tomēr lietošanas izmaksas un, jo īpaši, siltuma un elektroenerģijas izmaksas – ievērojami mazākas.


Galvenais uzsvars ēkas plānošanā tiek likts uz Latvijas klimatiskajai zonai un laika apstākļiem piemērotiem arhitektoniskiem un konstruktīviem risinājumiem, nodrošinot ziemā minimālus siltuma zudumus, savukārt vasarā – minimālu enerģijas patēriņu dzesēšanai. Ēkā tiek nodrošināts patīkams klimats neatkarīgi no laika apstākļiem.


Apbalvojumi

Šī ēka tiek atzinīgi novērtēta un apbalvota gan no Rīgas arhitektūras un būvniecības ekspertiem, gan no Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras, gan Ilgtspējīgās būvniecības padomes, kā arī Rīgas domes.